Toplam 1 kayıt bulundu.

Arama Sonuçları..


BIOTECH <b class=red>EURASIA</b>

BIOTECH EURASIA

Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı 21-23 Nisan 2016  ICEC – Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı - ISTANBUL    İleri teknolojiler, gelişmeler, uygulamalar ve know-how... Yaşam Bilimlerinin farklı endüstrilerdeki uygulamalarına teknoloji ve hizmet üreten “Biyoteknoloji” uzmanları, konunun Türkiye’deki tek fuarında, 2016 Nisan'ında biraraya geliyorlar. Son derece geniş bir sektörel alana yayılan biyoteknoloji endüstrisi, temel araştırma-geliştirme faaliyetlerinden, ileri teknolojiyle üretilmiş son ürünlere kadar, en gelişmiş know-how ve uygulamaları ile sektör uzmanlarının karşısında olacaklar.Biyoteknolojinin eğitimden endüstriye, sağlıktan enerjiye, laboratuvarlardan üretim proseslerine, birbirinden farklı sektörel alanlar için geliştirdiği endüstriyel uygulama tekniklerini ve uzmanlık konularını fuarda çeşitli sergileme ve etkinliklerle sunacaklar.Biyoteknoloji alanının gelişmiş ürün ve teknolojilerini buluşturacak; bu alanda önemli birnetwork işlevi görecek sektör etkinliğinde yerinizi almaya davet ediyoruz. "Biyoteknoloji" Biyoteknoloji; hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimlerinin yanı sıra makina mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar/yazılım mühendisliği gibi mühendislik dallarından yararlanarak, DNA teknolojisiyle bitki, insan ve hayvan biyolojisi ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeleri (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür.. Tıbbi...Tıbbi ilaçlar üretimi ve Ar-Ge faaliyetlerinden sağlık hizmetleri sektörünün birçok ünitesine kadar son derece önemli ve geniş bir alanda biyoteknoloji, temel uygulamaları oluşturuyor. Farmakoloji, Pataloji, Histoloji, klinik birimler, tanı ve araştırma-geliştirme laboratuvarları, diagnostik... Sağlık sektöründe tıbbi ve farmakolojik üretim/hizmet uzmanlarının uygulamalarındaki temel dalı oluşturuyor; Yaşam Bilimleri ve teknolojisi. Zirai...Modern ziraat ve tarımcılıkta uygulanan gelişmiş ürünler, verimliliği geliştirilmiş tohumlar, zirai kimyasallar, tarım ürünlerinde gen teknolojileri gibi birçok uygulama da biyoteknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bir sektörü işaret ediyor. Gıda işleme endüstrisi de biyoteknolojiyi gıda ürünleri işlemlerinde, Ar-Ge ve ürün geliştirme faaliyetlerinde yoğun biçimde kullanıyor. Yaşam Bilimleri teknolojisi, tohumdan son mamullere kadar tüm safhalarda kullanılıyor. Endüstriyel...Endüstrinin birçok dalında biyoteknoloji, laboratuvar ortamlarının ve üretim proseslerinin temel uygulamalarını oluşturuyor:Sağlık, İlaç, Kimya, Petrokimya, Gıda, Tarım, Hayvancılık, Tekstil, Kozmetik, Enerji, Çevre, Madencilik endüstrileri...Endüstrilerin araştırma-geliştirme süreçlerinde ve ürün proseslerinde biyoteknolojik uygulamalar kullanılıyor. Temel bilimlerin birçok dalı endüstrilere teknolojik know-how sunuyor.          Kapsam ve sergileme kategorileri    Biyoteknolojinin farklı sektörlere veendüstrilere yönelen bilgi birikimi, teknikleri ve ürün teknolojisi tümüyle BIOTECH Eurasia'nın kapsamına giriyor. Bilimsel araştırmalardan laboratuvar ortamlarına, ölçümleme, görüntüleme ve analiz teknolojilerinden endüstriyel proseslere kadar Yaşam Bilimlerinin tüm alanlarında ürün ve hizmet sunan kuruluşlar BIOTECH salonlarında bu son derece spesifik alanın uzmanları ve kullanıcıları ile buluşacaklar. Fuar, katılımcı ürün ve hizmetleri beş ana başlıkta kapsamakta:¦ BİYOPROSES mühendisliği ve teknolojileri¦ BİYOANALİTİK teknolojileri¦ BİYOENFORMASYON teknolojileri¦ ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ uygulamaları¦ Biyoteknoloji hizmet grupları   FOCUS: Laboratuvar TeknolojileriBIOTECH Eurasia kapsamında yer alan "Laboratuvar Teknolojileri" sergilemeleri, Yaşam Bilimleri uygulamalarının özgün ve spesifik bir alanını oluşturuyor. Araştırma laboratuvarları, analiz laboratuvarları, tıbbi laboratuvarlar, mikrobiyoloji ve moleküler biyolojinin tüm uygulamaları için laboratuvar teknolojileri...      Ziyaretçi profili   Biyoteknolojiyi kullanan sektör ve endüstrilerin yönetim kademeleri, profesyonel kadroları, departman teknik personeli, teknoloji yatırımcıları, biyoteknoloji ve laboratuvar uzmanları, BIOTECH Eurasia'nın ana ziyaretçi gruplarını oluşturuyor:  ¦ Meslekler> Biyoteknoloji endüstrisi uzmanları> Laboratuvar yönetim ve tekniz personeli> Kalite kontrol uzmanları> Ar-Ge uzmanları> Üretim/Proses uzmanları > Biyomedikal uzmanları> Kimya/Biyokimya uzmanları> Mikrobiyoloji, moleküler biyoloji uzmanları> Analiz teknik uzmanları> Doktorlar, Akademisyenler;> Teknoloji yatırımcıları  ¦ Sektörler, Endüstriler> Laboratuvarlar > Medikal teknoloji endüstrisi > Sağlık tesisleri > Klinik diagnostik > İlaç endüstrisi > Organ transplantasyonu > Zirai endüstri > Gıda endüstrisi > Kimya endüstrisi > Çevre endüstrisi > Petrokimya endüstrisi > Madencilik endüstrisi > Çimento endüstrisi > Adli tıp/araştırma uygulamaları > Kozmetik endüstrisi > Tekstil endüstrisi > Ar-Ge tesisleri   ¦ Kamu Kuruluşları> Üniversiteler > Halk Sağlığı Laboratuvarları > Tübitak MAM > Yüksek Teknoloji Enstitüleri > İlgili Bakanlıklar            BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

http://www.orkim.com.tr/biotech-eurasia

3WTURK CMS v6.0